GENEL KURUL İLANI

Ankara Sağlık Turizmi Derneğinin olağan kurul toplantısı, 22.04.2017 tarihinde, saat: 09:00 da Nenehatun C 82/7 GOP Çankaya Ankara adresinde çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 02.05.2017 tarihinde yine aynı yerde 09:00 da yapılacaktır.

Tüm üyelerimiz davetlidir, ilanen duyurulur.

Dr.M. Fatih SOMUNCU / YK Başkanı

GÜNDEM

a) Açılış ve yoklama,

b)Kongre Divan Başkanlığının seçimi,

c) İstiklal Marşı ve saygı duruşu,

d) Yönetim kurul başkanının konuşması, faaliyet raporunun okunması

e)Dernek Kesin Hesap Raporu ve Tahmini Bütçe Raporunun Okunması

f) Tüzük Değişliğinin Yapılması

h) Yeni Yönetim ve Denetim kurullarının oluşturulması için Seçim Yapılması

ı) Dilek ve temenniler,

i) Kapanış.

Yönetimden Mesaj

Ankara Sağlık Turizmi Derneği olarak bizler günümüzde etkin ve güçlü bir sektör olan Global Sağlık Turizmi alanında Ankara’nın da hak ettiği payı ve rolü almasını sağlamak için var gücümüzle çalışmak istiyoruz. Ankara hem konumu hem de sağlık altyapısı açısından tüm dünya vatandaşlarına hizmet etmek noktasında oldukça avantajlı bir şehirdir. Ancak maalesef Türkiye’ye gelen sağlık turisti hastalarından aldığı pay şu an itibari ile %3-4 civarındadır. Elbette bu kabul edilemez bir orandır. Ankara’nın hem medikal hem termal hem de 3.yaş ve engelli turizmi açısından potansiyeli aşikârdır.

Standartlar artırılarak daha evrensel hale getirilerek, bu alanda Ankara tüm dünyada tanınan bilinen bir cazibe merkezi haline getirilebilir. Bunun önünde bir engel görünmemektedir.

Dernek olarak bizim amacımız da budur. Bu konuda gayret sarf edebilecek, ilgi ve alakası olan herkese kapısı açıktır. Tüm Dünyada Ankara Sağlık Turizminin Başkenti neden olmasın?

Selam ve saygılarımla

Dr. M. Fatih SOMUNCU